Hakkımızda

             Kulübümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde kurulmuştur.

 

              Üniversite öğrencileri için önemli yeri olan öğrenci kulüpleri, kulüp bünyesindeki öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirirken kişisel gelişimlerine de katkı sağlar. Kulüp etkinlikleri öğrencilerin üniversite süresince geçirdikleri zamanı daha kaliyeli hale getirir ve böylece üniversitemize karşı aidiyet duyguları pekişir. Bu durumda öğrenci kulüpleri, öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlarken kendilerini teknik ve mesleki alanda da geliştirmelerine yardımcı olarak iş hayatında daha başarılı olmalarına olanak sağlayacaktır.

 

            Kulübümüzün amacı üniversitemiz öğrencilerinin teknolojik gelişmeleri yakından takip eden nitelikli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hobi projelerine destek verilmesinin yanı sıra mekanik, elektrik ve yazılım bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak, akademik ve sosyal alanlarda gelişim sağlayacak çalışmalar yapmalarını sağlamaktır. Kulübümüz faaliyet alanları ise ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerin düzenlenmesi, alanlarında uzman kişilerin okulumuza davet edilerek bilgilendirme, konferans ve paneller düzenlenmesinin sağlanması, eğitim amaçlı kurs, fuar, seminer ve yarışmaların düzenlenmesinin sağlanması ve AR-GE çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması olarak ifade edilebilir.